Матеріали семінару бібліотекарів

Екологічне виховання

 ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР
"Роль бібліотеки ЗЗСО в організації
екологічного виховання здобувачів освіти" 

Не можна бути в'янучою фіалкою і працювати в бібліотеці. Ви повинні мати харизму, вийти на світ Божий і заявити про себе. 
Реймонд Сантьяго 

Мета інтернет-семінару: розширення теоретичних знань з екології та екологічного виховання, формування практичних навичок роботи з пошуку, збереженню, обробки і представлення тематичної інформації в різних видах з використанням сучасних сервісів для забезпечення екологопросвітницької та виховної діяльності бібліотеки. 
Пропонуємо переглянути і згадати деякі поняття: 
Екологія (від грец. Ойкос – житло, будинок, майно і логос - поняття, вчення, наука) – наука про взаємодії живих організмів та їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. 
Екологічна просвіта – це поширення екологічних знань і освіти. 
Екологічна освіта – організовані зусилля для вивчення особливостей функціонування природних середовищ та, зокрема, здатності людини керувати поведінкою й екосистемами для сталого розвитку і життя. Екологічна освіта орієнтується на критичне мислення, розв'язання задач та навички ефективного прийняття рішень. 
Екологічне виховання - систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури. Завдання екологічного виховання полягає у формуванні екологічних знань, вихованні любові до природи, прагненні берегти, примножувати її, формуванні вміння і навичок діяльності в природі. 
Екологічна культура – частина загальнолюдської культури, система соціальних відносин, громадських та індивідуальних морально-етичних норм, поглядів, установок і цінностей, що стосуються взаємини людини і природи; гармонійність співіснування людського суспільства і навколишнього природного середовища; цілісний коадаптівний механізм людини і природи, що реалізується через відношення людського суспільства до навколишньому природному середовищу і до екологічних проблем в цілому. З точки зору науково-навчального процесу екологічна культура розглядається як окрема дисципліна в рамках культурології. 
Одним із завдань семінару було створення віртуальної екскурсії "Заповідними стежками світу" 
Мета: збір і збереження матеріалу про заповідні території світи, формування практичних навичок щодо пошуку, збереження і представлення текстового та ілюстративного матеріалу на карті Google.

Цікавим та корисним також було створення комплексного заходу  ЕкоДень у бібліотеці.
Мета: формування навичок створення комплексних масових заходів з використанням сучасних технологій. Немає коментарів:

Дописати коментар